Aktuálne informácie k legislatívnym zmenám (informácie k poskytovaným dotáciám na podporu stravovacích návykov pre deti, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - novela zákona č. 544/2010 Z. z., účinná od 1.1.2019 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela...

prečítajte si viac