Viac príspevkov z kategórie Mesiac: marec 2020
Učíme na diaľku

Učíme na diaľku

Vážení rodičia. V snahe zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení a možností nachádzať riešenia vzniknutej situácie počas prerušeného vyučovania v školách a školských zariadeniach si Vám dovoľujeme dať do pozornosti webovú stránku MŠ VVaŠ SR...

prečítajte si viac
Usmernenie - žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Usmernenie - žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy...

prečítajte si viac
Zápis detí do MŠ Radvanská 26

Zápis detí do MŠ Radvanská 26

sa uskutoční dňa 27. apríla 2020 od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.  Žiadosť o prijatie dieťaťa aj s povinnou prílohou = potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa si rodič, resp. zákonný zástupca stiahne z webovej stránky Mesta Banská Bystrica (Školský úrad)...

prečítajte si viac
Upozornenie ku šíreniu infekčných ochorení

Upozornenie ku šíreniu infekčných ochorení

Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia koronavírus Vás žiadame, aby deti, ktoré strávili nejaký čas v zahraničí (napr. Taliansko, Rakúsko) zostali doma po dĺžku inkubačnej doby a neprichádzali do kolektívu ostatných detí a...

prečítajte si viac
Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Mesto Banská Bystrica po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadilo, aby všetky zariadenia školského vzdelávania prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu. Od dnešného dňa 10.03.2020 sa rušia všetky podujatia v...

prečítajte si viac