Viac príspevkov z kategórie Mesiac: apríl 2020
Školská spôsobilosť

Školská spôsobilosť

Vstup do prvej triedy základnej školy predstavuje pre dieťa, ale aj pre rodičov veľkú životnú zmenu. Aby dieťa mohlo zvládnuť túto náročnú situáciu bez vážnejších problémov malo  by byť dobré pripravené. Úspešnosť detí v škole ovplyvňujú biologické faktory, ale...

prečítajte si viac
Usmernenie k poplatkom - riaditeľka ŠJ

Usmernenie k poplatkom - riaditeľka ŠJ

Oznámenie k príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov        V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou výskytom COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať  vo veci príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín...

prečítajte si viac
Zápis detí do základnej školy

Zápis detí do základnej školy

Termíny zápisov detí do prvých ročníkov ZŠ sa zmenili, uskutočnia sa bez prítomnosti detí Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách...

prečítajte si viac
Poplatky za materskú školu

Poplatky za materskú školu

Poplatky za škôlku sú pozastavené až do odvolania Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania aj v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných...

prečítajte si viac