Viac príspevkov z kategórie Mesiac: október 2020

Oznam

Od 2.11.2020 môže dieťa do a  z materskej školy sprevádzať len osoba, ktorá bola na celoplošnom testovaní a výsledok bol negatívny. Týka sa to aj starých rodičov. Pri nástupe je potrebné pre každé dieťa vyplniť tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,...

prečítajte si viac
Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

JESENNÉ PRÁZDNINY:   30.10. -  2.11.2020    a   6.11. -  9.11.2020   PREVÁDZKA V MATERSKEJ ŠKOLE POČAS PRÁZDNIN:                           6,30 - 16,30 hod.                                          Zákonný zástupca dieťaťa,...

prečítajte si viac
Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny ?

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny ?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19? oznámte informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dorast). oznámte informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v *úzkom kontakte a to v období...

prečítajte si viac

Ochranné rúško v triede materskej školy

Usmernenie k noseniu rúšok v priestoroch materskej školy Podľa najnovšieho usmernenia ÚVZ SR deti majú vysoko odporúčané nosiť rúška v  priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do troch rokov....

prečítajte si viac
MANUÁL PRE RODIČOV PRI VÝSKYTE KORONAVÍRUSU

MANUÁL PRE RODIČOV PRI VÝSKYTE KORONAVÍRUSU

Manuál pre rodičov Spolužiak vášho dieťaťa má koronavírus. Čo teraz? Čo urobia škola a hygiena? Čoraz viac rodičov sa dostáva do situácie, že v škole ich detí je niekto podozrivý alebo infikovaný koronavírusom. Čo majú rodičia vtedy robiť? Môžu ísť do práce a...

prečítajte si viac

Zmena prevádzky od 5.10.2020

Prevádzka MŠ od 5.10.2020 sa mení nasledovne: od 6,30 - 17,00 hod. Zberné triedy:   1. pavilón: 1.trieda (krtkovia) - od 6,30 - 7,30 hod. a od 16,00 - 17,00 hod. 3. pavilón: 4.trieda (žabky) -   od 6,30 - 7,30 hod. a  od 16,30 - 17,00 hod.   Deti z 5. triedy...

prečítajte si viac