Viac príspevkov z kategórie Mesiac: apríl 2021
Poďakovanie...

Poďakovanie...

Milí rodičia a priatelia školy ! Srdečne ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste prispeli ku skvalitneniu výchovno - vzdelávacieho procesu v našej materskej škole darovaním 2 % z Vašch daní za rok 2020.

prečítajte si viac

Aktuálne čestné vyhlásenie

Na základe aktuálneho  ,,Covid školského semafóru"  pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá od 3.5 2021 čestné vyhlásenie: Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti : 19502-3 Ďalšie...

prečítajte si viac