Viac príspevkov z kategórie Mesiac: február 2022

Rozhodnutie MŠVVaŠ platné od 28.2.2022

ROZHODNUTIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje s účinnosťou od 28....

prečítajte si viac
DARUJTE  NÁM 2 % Z VAŠICH DANÍ

DARUJTE NÁM 2 % Z VAŠICH DANÍ

Milí rodičia a priatelia školy ! Opäť si Vás dovoľujeme osloviť za účelom darovania nám 2% z Vašich daní. Už dlhodobo nám týmto príspevkom každoročne pomáhate zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ako aj  kvalitu a bezpečnosť prostredia, v ktorom...

prečítajte si viac