Viac príspevkov z kategórie Mesiac: august 2022
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Bezpríznakovosť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o...

prečítajte si viac
OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Vážení rodičia, v termíne 30.8. a 31.8. 2022,( t.j. v utorok a v stredu) v čase od 10,00 do 12,00 hod., v rámci zlepšenia a uľahčenia nástupu detí do MŠ, budú triedne učiteľky preberať osobné veci detí, ktoré boli prijaté do MŠ k 1.9.2022. Zoznamy detí podľa tried...

prečítajte si viac