Viac príspevkov z kategórie Mesiac: september 2022

Európsky týždeň mobility

V rámci Európskeho týždňa mobility sa uskutočnila výstava výtvarných prác, na ktorej sa ocitli aj výtvarné ,,dielka" z našej materskej školy. Autormi sú predškoláci Oskarko, Leuška, Ninka a Sofinka. Zaželajme im, nech sa im darí ďalej v ich...

prečítajte si viac
Oznam školskej jedálne

Oznam školskej jedálne

V á ž e n í    r o d i č i a   d e t í   m a t e r s k e j  š k o l y ! V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica  zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac