VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia,  ktoré je účinné od 1.5.2023 - dotácia na stravu pre všetky deti posledného ročníka MŠ – predškolákov; ÚPSVaR poskytne dotáciu vo...

prečítajte si viac