Aktuálna informácia k otvoreniu materskej školy od 1. 6. 2020

24. mája 2020 | Legislatíva, Oznamy

V súvislosti s prijatým rozhodnutím MŠVVaŠ a ÚVZ SR, ako aj s usmerneniami zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica a RÚNZ Banská Bystrica sa mení organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole od 1.6.2020 až do odvolania mimoriadnej situácie v čase šírenia COVID 19.

Všetky informácie o podmienkach výchovy a vzdelávania, ako aj Dodatok Školského poriadku MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica, budú uverejnené do stredy 27. 5. 2020.

Žiadame všetkých rodičov o vyplnenie dotazníka Prihlásenie do materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu ako aj Pokynov pre zákonných zástupcov a zaslanie na adresu:

jana.vyletelova@banskabystrica.sk

do 25. 5. 2020 do 12. hod.

Kapacita prijatia počtu detí do materskej školy v situácii v súvislosti s Covid 19 závisí od zdravotnej spôsobilosti zamestnancov materskej školy, ktorá môže byť obmedzená.

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac