DOLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV

6. januára 2021 | Oznamy

VÁŽENÍ RODIČIA,

 

na základe pokynov MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica Vám oznamujeme, že Materská škola bude otvorená od 11.01.2021 len pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry  a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 
Do odvolania ostávajú doma deti:   1. nezamestnaných rodičov
                                                                                2. rodičov na materskej dovolenke

 

Deti, ktoré do materskej školy nastúpia BUDÚ MAŤ RÚŠKA POČAS CELÉHO DŇA (minimálne 2 náhradné rúška v skrinke).

Aj napriek vzniknutej situácii žiadame rodičov v mesiaci január 2021 uhradiť poplatok za MŠ , za mesiace január + február (16+16euro), úhrada sa týka všetkých detí  s výnimkou  PREDŠKOLÁKOV (predškoláci poplatok neuhrádzajú).

                                                         

Viac informácií je k dispozícii tu:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/
 
V prípade ak do MŠ nastúpi veľmi nízky počet detí, bude prevádzka MŠ upravená.
Je potrebné sledovať webovú stránku MŠ.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac