MANUÁL PRE RODIČOV PRI VÝSKYTE KORONAVÍRUSU

11. októbra 2020 | Oznamy, Rady

Manuál pre rodičov

Spolužiak vášho dieťaťa má koronavírus. Čo teraz? Čo urobia škola a hygiena?

Čoraz viac rodičov sa dostáva do situácie, že v škole ich detí je niekto podozrivý alebo infikovaný koronavírusom.

Čo majú rodičia vtedy robiť? Môžu ísť do práce a súrodenci ďalej chodiť do školy? Kto pôjde na testovanie?

Najpresnejšie informácie vám má vždy poskytnúť riaditeľ školy, ktorý komunikuje s regionálnymi hygienikmi. Postup sa môže v jednotlivých mestách a regiónoch

Manuál pre rodičov: Spolužiak vášho dieťaťa má koronavírus. Čo teraz?

Čo urobia škola a hygiena? – riaditeľ aj regionálny hygienik sa rozhodujú podľa charakteru nákazy alebo aj epidemiologickej situácie v konkrétnom meste či škole.

Takto vyzerá najčastejšie postup škôl a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Dieťa je podozrivé? Je to len zelená ...

Školy sa riadia podľa semaforu, ktorý pre nich pripravilo ministerstvo školstva. Fázy školského semaforu vyzerajú takto: V zelenej fáze je škola vtedy, ak nikto nie je infikovaný koronavírusom.

Ale aj vtedy, je podozrenie na ochorenie u žiakov či učiteľov, nikto z nich však ešte nákazu nemá potvrdenú.

Do oranžovej fázy sa škola dostane vtedy, ak je potvrdený koronavírus u žiaka alebo učiteľa.

V červenej fáze je škola vtedy, ak má viacero potvrdených prípadov koronavírusu.

Keď dieťa v škole prejavuje príznaky koronavírusu, škola musí mať podľa nariadenia ministerstva školstva vyčlenenú izolačnú miestnosť, kam dieťa odvedie dovtedy, kým si poň prídu rodičia.

Keď je však u dieťaťa ešte len podozrenie z nákazy, škola je naďalej v zelenej fáze a nič sa nezatvára.

Do oranžovej fázy prechádza až vtedy, keď sa nákaza u dieťaťa potvrdí.

Navyše, ministerstvo školstva vo svojom manuáli upozorňuje, že podozrenie na koronavírus môže v prípade zamestnanca alebo žiaka určiť iba všeobecný lekár či RÚVZ. Teda nestačí, ak má len rodič, riaditeľ školy alebo učiteľ pocit, že dieťa môže byť nakazené.

Mnoho škôl rodičom odporúča, aby radšej ostali doma s deťmi, ktoré majú nádchu, kašeľ či bolesti hlavy, čo môžu byť príznaky koronavírusu.

Čo robiť pri prvom potvrdenom prípade?

Keď sa škola dozvie o pozitívnom výsledku žiaka, ministerstvo školstva odporúča prerušiť vyučovanie iba v triede nakazeného žiaka.

Spolužiaci v triede sa stávajú úzkymi kontaktami nakazeného a odchádzajú do domácej izolácie.

Zatvárajú iba triedu infikovaného, ešte sa nezatvára celá škola.

Ako sa preruší vyučovanie v triede?

Riaditeľ školy sa môže rozhodnúť, či triedu zatvorí hneď alebo až na druhý deň. A teda či zatelefonuje rodičom, aby si prišli deti z triedy zobrať už počas vyučovania, alebo či ostanú v škole do konca vyučovania.

Riaditeľ školy komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ako má ďalej postupovať.

O zatvorení triedy pre koronu môže rozhodnúť len regionálny hygienik.

To však môže pre vyťaženosť hygienikov trvať a riaditeľ má možnosť určiť pre daných žiakov riaditeľské voľno na päť dní, kým komunikuje s hygienou.

RÚVZ následne rozhodne, na ako dlho triedu zatvorí. Môže to trvať 10, 14 dní, prípadne aj do odvolania.

Koho budú testovať, keď je spolužiak pozitívny? Kto z triedy infikovaného dieťaťa má byť testovaný? Len niektorí alebo všetci?

Rozhodne o tom podľa epidemiologickej situácie RÚVZ – môže rozhodnúť aj tak, že nebudú testovať všetky deti v úzkom kontakte, najmä ak ide o deti do 7 rokov. V tomto prípade im nariadi len domácu izoláciu na minimálne 10 dní od kontaktu s pozitívnym prípadom a s odporúčaním sledovať zdravotný stav detí. Ak by sa počas izolácie u niektorého z detí objavili príznaky ochorenia, kontaktujú rodičia pediatra, ktorý dieťaťu aktivuje testovanie.

Podľa manuálu od ministerstva školstva majú rodičia úzkych kontaktov komunikovať buď so všeobecným lekárom alebo s regionálnou hygienou.

V praxi sa však môže stať, že váš pediater nepošle dieťa na testy, pokiaľ nemá žiadne príznaky nákazy.

Ak však rodičia chcú dať svoje dieťa napriek tomu otestovať, môžu ich prihlásiť na testovanie na stránke korona.gov.sk, na ktorej v poznámke označia deti ako úzke kontakty infikovaného pacienta.

Navyše, rodičom by mal zatelefonovať regionálny hygienik. Ten totiž vyhľadáva blízke kontakty infikovaného a od školy si vyžiada aj zoznam spolužiakov dieťaťa – rodičom by mal aj povedať, či ich dieťa pôjde na testovanie. Aj keď majú deti negatívny výsledok testu, do školy sa vrátia až po uplynutí karantény stanovenej hygienikom, pretože až potom môže škola triedu znova otvoriť.

Kedy sa škola zatvára?

Až pri viacerých prípadoch. Pokiaľ sa nákaza rozšírila medzi viacerými deťmi, prípadne aj učiteľmi, škola prechádza do červenej epidemickej fázy. V nej rozsah epidémie v škole posudzuje regionálny hygienik, ktorý situáciu posudzuje aj podľa situácie v danom regióne.

Podľa toho môže rozhodnúť o zatvorení viacerých tried, prípadne až celej školy. V červenej fáze môže riaditeľ spolu s RÚVZ rozhodnúť o zatvorení školy a vyučovaní všetkých žiakov na diaľku.

Majú ostať doma aj súrodenci a rodičia dieťaťa, ktoré je v karanténe ako úzky kontakt?

Aj to, či súrodenci dieťaťa v karanténe pôjdu ďalej do školy, závisí od rozhodnutia hygienika.

Po zvážení lokálnej situácie môže odporučiť, aby ostali doma. Súrodenci sa však považujú už za „kontakt kontaktu” a kým hygienik nerozhodne inak, nemusia ostať doma a môžu naďalej chodiť do školy – takisto aj rodičia do práce.

Je však dôležité, aby sa veľmi prísne obmedzili sociálne kontakty, udržiavali si aj v domácnosti čo najväčší odstup od dieťaťa s podozrení na nákazu, starostlivo dodržiavali nosenie rúšok, odstup a dezinfekciu rúk.

Ak by sa potvrdil prípad koronavírusu aj u dieťaťa, súrodenci aj rodičia idú okamžite do karantény.

Ak dieťa ostane doma a spolužiaci ďalej chodia do školy, bude sa učiť na diaľku?

O tom rozhodne škola, upresňuje ministerstvo školstva.

Riaditeľ školy môže zvážiť, či sa učitelia spoja s deťmi v karanténe na diaľku, avšak nie je to ich povinnosť.

Čo ak je nakazený rodič? Majú deti ostať doma?

Deti sú v tomto prípade úzke kontakty nakazeného a majú ostať v domácej izolácii.

Najskôr piaty deň od potvrdenia pozitivity rodiča by aj deti mali byť testované.

Ak bude výsledok negatívny, ostávajú v karanténe do ukončenia karantény pozitívneho rodiča.

Ak budú pozitívni, ostáva celá domácnosť v karanténe minimálne ďalších 10 dní.

Vo výnimočných prípadoch, najmä pri deťoch do 7 rokov, sa môže stať, že deti nebudú testované, ostávajú však v karanténe do konca karantény rodiča.

Ich zdravotný stav rieši primárny pediater.

Ak deťom RÚVZ nariadi karanténu, rodič to musí bezodkladne oznámiť škole.

Čo ak je nakazený niekto z vašej práce a vy ste v domácej izolácii ako blízky kontakt? Má vaše dieťa tiež ostať doma?

Nie. V tomto prípade je dieťa znova „kontakt kontaktu” a môže ísť do školy až do výsledku testu dospelého.

Ak by sa však u vás potvrdil pozitívny výsledok testu, dieťa musí ostať doma.

Mám nárok na pandemické ošetrovné?

Môže sa stať, že ako rodič budete musieť zo dňa na deň zostať s dieťaťom doma. Ak sa tak stane, máte nárok na pandemické ošetrovné od štátu.

Nárok majú rodičia detí do 11 rokov, a to vtedy, ak musia deti ostať doma na nariadenie riaditeľa či RÚVZ.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na pandemickú OČR už nemajú rodičia, ktorí sa sami rozhodnú neposlať deti do školy pre obavy z koronavírusu. Ako požiadať o pandemické ošetrovné upresňuje Sociálna poisťovňa.

Ako je to s nákazou a učiteľmi?

V prípade infikovaného žiaka sa škola po konzultácii s regionálnym hygienikom rozhodne, či do karantény pôjdu aj učitelia.

Riziko tak zhodnotí hygienik.

Čo ak je podozrenie na nákazu priamo pri učiteľovi?

Postupuje rovnako ako deti. Ostáva v domácej izolácii minimálne 10 dní od posledného kontaktu s potvrdeným prípadom.

Pokiaľ má potom testy negatívne, vracia sa do školy a farba školského semafora sa nemení.

Pokiaľ má učiteľ testy pozitívne, škola postupuje do oranžovej fázy.

Regionálny hygienik vyhodnotí, kto spadá medzi blízke kontakty učiteľa a podľa toho určí jednu či viacero tried do karantény.

Medzičasom môže o preventívnom prerušení vyučovania rozhodnúť riaditeľ školy.

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac