Viac príspevkov z kategórie Blog

Európsky týždeň mobility

V rámci Európskeho týždňa mobility sa uskutočnila výstava výtvarných prác, na ktorej sa ocitli aj výtvarné ,,dielka" z našej materskej školy. Autormi sú predškoláci Oskarko, Leuška, Ninka a Sofinka. Zaželajme im, nech sa im darí ďalej v ich...

prečítajte si viac
Oznam školskej jedálne

Oznam školskej jedálne

V á ž e n í    r o d i č i a   d e t í   m a t e r s k e j  š k o l y ! V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica  zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Bezpríznakovosť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o...

prečítajte si viac
OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Vážení rodičia, v termíne 30.8. a 31.8. 2022,( t.j. v utorok a v stredu) v čase od 10,00 do 12,00 hod., v rámci zlepšenia a uľahčenia nástupu detí do MŠ, budú triedne učiteľky preberať osobné veci detí, ktoré boli prijaté do MŠ k 1.9.2022. Zoznamy detí podľa tried...

prečítajte si viac
Usmernenie k zápisu do MŠ

Usmernenie k zápisu do MŠ

Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v dňoch od 2. mája 2022 do 4. mája 2022 v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,30 hod. v jednotlivých materských školách....

prečítajte si viac

Psychologická intervencia

Informácie ku krízovej intervencii v súvislosti so situáciou na Ukrajine: Pre-deti-Klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-Ukrajine-1.01 Pre-rodicov-Klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-Ukrajine-1.02   Link na VÚDPaP, kde sú užitočné informácie...

prečítajte si viac

Rozhodnutie MŠVVaŠ platné od 28.2.2022

ROZHODNUTIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje s účinnosťou od 28....

prečítajte si viac