Viac príspevkov z kategórie Blog
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Bezpríznakovosť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o...

prečítajte si viac

Rodičovské združenia v novom školskom roku

Vážení rodičia, Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2022 /streda/ o 16,00 hod.sa uskutoční v  I. triede /prízemie/ rodičovské združenie 1., 2. a 5. triedy a dňa 8.9.2022 /štvrtok/ o 16,00 hod. sa uskutoční               v III. triede /prízemie/...

prečítajte si viac
OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Vážení rodičia, v termíne 30.8. a 31.8. 2022,( t.j. v utorok a v stredu) v čase od 10,00 do 12,00 hod., v rámci zlepšenia a uľahčenia nástupu detí do MŠ, budú triedne učiteľky preberať osobné veci detí, ktoré boli prijaté do MŠ k 1.9.2022. Zoznamy detí podľa tried...

prečítajte si viac
Usmernenie k zápisu do MŠ

Usmernenie k zápisu do MŠ

Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v dňoch od 2. mája 2022 do 4. mája 2022 v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,30 hod. v jednotlivých materských školách....

prečítajte si viac

Psychologická intervencia

Informácie ku krízovej intervencii v súvislosti so situáciou na Ukrajine: Pre-deti-Klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-Ukrajine-1.01 Pre-rodicov-Klinicke-rady-v-suvislosti-s-vojnovym-utokom-na-Ukrajine-1.02   Link na VÚDPaP, kde sú užitočné informácie...

prečítajte si viac

Rozhodnutie MŠVVaŠ platné od 28.2.2022

ROZHODNUTIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje s účinnosťou od 28....

prečítajte si viac
DARUJTE  NÁM 2 % Z VAŠICH DANÍ

DARUJTE NÁM 2 % Z VAŠICH DANÍ

Milí rodičia a priatelia školy ! Opäť si Vás dovoľujeme osloviť za účelom darovania nám 2% z Vašich daní. Už dlhodobo nám týmto príspevkom každoročne pomáhate zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ako aj  kvalitu a bezpečnosť prostredia, v ktorom...

prečítajte si viac