O nás

 

        Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Radvaň. Zriaďovateľom  je Mesto Banská Bystrica. Poskytujeme celodennú výchovno - vzdelávaciu starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov, ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Podľa podmienok školy poskytujeme vzdelávaciu starostlivosť aj deťom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

        Naša materská škola je 5 triedna, umiestnená v účelových budovách, rozdelená na tri pavilóny a hospodársku budovu. Prízemia a poschodia tvoria priestranné triedy s príslušnými priestormi (šatne, hygienických priestorov, spálne), miestnosti s príslušenstvom pre zamestnancov. V treťom pavilóne je na prízemí zriadená telocvičňa. Na poschodí aktuálne zriaďujeme detskú knižnicu. Tento priestor doteraz ale i naďalej bude slúžiť na výučbu záujmových krúžkov.

Deti majú k dispozícii priestranný školský dvor, na ktorom sú trávnaté aj asfaltové plochy, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru na pohybové, športové a iné outdoorové aktivity. V areáli školského dvora sa nachádza 5 pieskovísk, rôzne drevené i kovové preliezky, drevené domčeky, lavice, tabuľa na kreslenie.  Súčasťou areálu sú rôzne ovocné aj okrasné stromy, kríky, políčko pre pestovanie kvetov, bylín, ovocia, permakultúrny kruh, vŕbový domček a ďalšie komponenty, ktoré umožňujú deťom pod vedením učiteliek rozvíjať zdravý životný štýl a environmentálne cítenie. Časť komponentov,  doplnkov na školskom dvore, ale aj v interiéri materskej školy je financovaná z úspešných projektov.

Školský poriadok

Naše triedy

Myšky

Janka a Monika

Krtkovia

Norika a Ivetka

Zajkovia

Lucka a Vierka

Ježkovia

Danielka

a Majka

Žabky

Ivka a Janka

Riaditeľka MŠ

Riaditeľka MŠ

Vyletelová Janka, Bc.

Zástupkyňa riaditeľky

Zástupkyňa riaditeľky

Fungáčová Viera, Mgr.

Riaditeľka ŠJ

Riaditeľka ŠJ

Kulfasová Margita

Pedagogickí zamestnanci:

Dřímalková Eleonóra, Herdová Monika, Mgr. Daniela Hudáková, Mgr. Iveta Mokryšová , Mgr. Lucia Omastová,                Bc. Mária Paduchová , Mgr. Ivana Petrovičová,                         Mgr. Jana Strečková

Nepedagogickí zamestnanci:

Silvia Dzúriková , Straková Petra, Fekiačová Elena, Bačová Soňa, Monika  , Anna Marčeková