Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

10. marca 2020 | Oznamy

Mesto Banská Bystrica po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadilo, aby všetky zariadenia školského vzdelávania prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu.

Od dnešného dňa 10.03.2020 sa rušia všetky podujatia v priestoroch materskej školy a taktiež všetky podujatia organizované mimo priestor materskej školy. 

Z tohoto dôvodu sa ruší aj Deň otvorených dverí v materských školách. 

Za pochopenie ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac