Organizačné pokyny pri nástupe do MŠ

29. mája 2020 | Oznamy

Vážení  rodičia,

pri znovuotvorení materskej školy od 01.06.2020 je potrebné:

 • priniesť uterák a uložiť ho do skrinky
 • priniesť jednu rolku papierových kuchynských utierok
 • priniesť posteľné prádlo na perinky
 • priniesť prázdnu fľašu na pitný režim na pobyt vonku, označenú menom dieťaťa a položiť ju na skrinku dieťaťa
 • priniesť náhradné rúško pre dieťa a uložiť ho do skrinky
 • v prípade alergie dieťaťa doniesť potvrdenie od lekára
 • je zakázané nosiť vlastné hračky
 • doporučujeme  priniesť vlastné pero k vypísaniu vyhlásenia, ktoré obdržíte v triede, do ktorej bolo vaše dieťa zaradené.

Organizačné pokyny pri nástupe do MŠ

 • sprevádzajúca osoba prichádza a odchádza s dieťaťom samostatne bez ďalšej osoby
 • dodržiavanie odstupov podľa vyznačenia
 • čas strávený v priestoroch materskej školy nesmie trvať dlhšie ako 10 min.
 • vstup do MŠ bude povolený len s rúškom, kde poverené osoby budú merať deťom teplotu a zákonný zástupca aj dieťa si dezinfikuje ruky
 • v šatni sa môžu naraz zdržiavať len dve deti so svojím zákonným zástupcom na nevyhnutne potrebný čas
 • učiteľke pri odovzdávaní dieťaťa odovzdá zákonný zástupca:
 • počas dňa deti nemusia používať ochranné rúška

Poplatok za materskú školu

Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádzate len za deti, ktoré od 1.6.2020 nastúpia do materskej školy

Poplatok za obidva mesiace Jún – Júl ste povinní uhradiť do 10. júna 2020

Jún

 • dieťa s trvalým pobytom v BB                           16,00 €
 • dieťa s trvalým pobytom mimo BB                  30,00 €

Júluhrádzajú všetky deti 30 €. Poplatok neuhrádzajú predškoláci.

Dochádzka detí, ktoré do materskej školy nenastúpia, je automaticky prerušená, rodičia nemusia podávať Žiadosť o prerušenie dochádzky.

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac