Oznam

30. októbra 2020 | Oznamy

Od 2.11.2020 môže dieťa do a  z materskej školy sprevádzať len osoba, ktorá bola na celoplošnom testovaní a výsledok bol negatívny. Týka sa to aj starých rodičov.

Pri nástupe je potrebné pre každé dieťa vyplniť tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, platné od 1.11.2020, ktoré je k dispozícii v materskej škole, na web stránke školy i na stránke Ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/.

 

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac