Viac príspevkov z kategórie Oznamy
Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac

Školský semafor

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR                 v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík...

prečítajte si viac
OZNAM

OZNAM

Výklad MPSVaR k dotácii na stravu Výklad MPSVR SR k dotácii na stravu – novela zákona č. 544/2010 Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, bude možné poskytnúť dotáciu na stravu na všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu, resp....

prečítajte si viac
Milí rodičia a priatelia školy.....

Milí rodičia a priatelia školy.....

  PROJEKT:  ,,ZOBER  MA  VON ...“ Outdoorová výučba – vyučovanie v prírode Deti a učiteľky z MŠ Radvanská 26 v B. Bystrici sa zapojili do projektu Nadácie Tesco. Tento projekt bol vybraný medzi tri najlepšie projekty v sieti supermarketov Tesco. Hlasovať za...

prečítajte si viac
Poďakovanie...

Poďakovanie...

Milí rodičia a priatelia školy ! Srdečne ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste prispeli ku skvalitneniu výchovno - vzdelávacieho procesu v našej materskej škole darovaním 2 % z Vašch daní za rok 2020.

prečítajte si viac

Aktuálne čestné vyhlásenie

Na základe aktuálneho  ,,Covid školského semafóru"  pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá od 3.5 2021 čestné vyhlásenie: Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti : 19502-3 Ďalšie...

prečítajte si viac