Rodičovské združenie

31. augusta 2021 | Oznamy

Vážení rodičia,

triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu:

1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod.

3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) - 8.9.2021 (streda) o 16.00 hod.

5.trieda (Ježkovia) 9.9.2021 (štvrtok) o 16.00 hod.

Mohlo by vás zaujímať

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac