Viac príspevkov z kategórie Uncategorized
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Vážení rodičia,   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 6.9.2023 /streda/ o 16,00hod. sa uskutoční  v III.triede  /prízemie / rodičovské združenie pre 3. triedu /zajkovia/ a 4. triedu /žabky/.   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2023...

prečítajte si viac
ZÁPIS DETÍ DO MŠ RADVANSKÁ 26

ZÁPIS DETÍ DO MŠ RADVANSKÁ 26

Zápis do Materskej školy Radvanská 26, Banská Bystrica                                    2. máj 2023                         od 8,00 do 12,00   a  od 13,00 do 16,30                                     Kritériá prijímania detí do našej MŠ: Deti zo spádovej ulice:...

prečítajte si viac

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRE RODIČOV PREDŠKOÁKOV

Vážení rodičia, dňa 30.03.2023 o 16.00 h. sa uskutoční Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov  vo 4.triede - ŽABKY- (na poschodí) - za účasti učiteliek 1. stupňa   a psychologičiek ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica.                                      ...

prečítajte si viac
Opäť je tu čas darovania 2% z Vašich daní

Opäť je tu čas darovania 2% z Vašich daní

Milí rodičia a priatelia školy ! Dovoľujeme si osloviť Vás za účelom darovania nám 2% z Vašich daní. Už dlhodobo nám týmto príspevkom každoročne pomáhate zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ako aj  kvalitu a bezpečnosť prostredia, v ktorom sa...

prečítajte si viac
ČO NÁS ČAKÁ

ČO NÁS ČAKÁ

      29. MÁJ - 3. JÚN 2023           ŠKOLA V PRÍRODE  -   ĽUBIETOVA      JÚN 2023                       7. ROČNÍK - DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 8. JÚN 2023                      Navštívi nás FÍHA TRALALA 20 JÚN 2023                    SOKOLIARI - ukážka výcviku na ŠD  ...

prečítajte si viac

Európsky týždeň mobility

V rámci Európskeho týždňa mobility sa uskutočnila výstava výtvarných prác, na ktorej sa ocitli aj výtvarné ,,dielka" z našej materskej školy. Autormi sú predškoláci Oskarko, Leuška, Ninka a Sofinka. Zaželajme im, nech sa im darí ďalej v ich...

prečítajte si viac
Oznam školskej jedálne

Oznam školskej jedálne

V á ž e n í    r o d i č i a   d e t í   m a t e r s k e j  š k o l y ! V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica  zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac