Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

10. apríla 2022 | Uncategorized

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ  ROK 2022/2023

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa uskutoční

2. mája 2022 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,30 hod.

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

1.  vyplnením elektronického formulára na stránke mesta Banská Bystrica
2.  eletronickou formou prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica
3.  osobne v materskej škole v deň zápisu s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Prihlášku si môžete    stiahnuť na stránke mesta Banská Bystrica

Povinnou prílohou k žiadosti je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Príloha o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je súčasť žiadosti, ktorú si stiahnete.

Ziadost_na_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie

K ZÁPISU JE POTREBNÉ PRIMIESŤ RODNÝ LIST DIEŤAŤA K NAHLIADNUTIU.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:
  •   Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.
  •   V prípade zvýšeného záujmu uprednostňujeme po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú

 

Materská škola Radvanská 26 Banská Bystrica je spádovou školou pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým bydliskom v Banskej Bystrici na ulici:

Ametystová, Kalinčiakova, Bernoláková, Kremeňová, Bronzová , Malachitová, Cintorínska. Medená, Diamantová, Mosadzná, Iliašska cesta, Sokolovská, Jantárová, Zvolenská cesta, Jaspisová

 

Viac informácií nájdete na webovom sídle Mesta Banská Bystrica, ako aj stránke MŠ VVaŠ:

Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – MŠ

Mohlo by vás zaujímať

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Vážení rodičia,   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 6.9.2023 /streda/ o 16,00hod. sa uskutoční  v III.triede  /prízemie / rodičovské združenie pre 3. triedu /zajkovia/ a 4. triedu /žabky/.   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2023...

prečítajte si viac