Zmena v ospravedlnení neprítomnosti dieťaťa v škole

24. októbra 2021 | Uncategorized

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu
ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch
po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy
a sviatky sa nepočítajú).

ROZHODNUTIE

Celé znenie:  Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí

 

Mohlo by vás zaujímať

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Vážení rodičia,   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 6.9.2023 /streda/ o 16,00hod. sa uskutoční  v III.triede  /prízemie / rodičovské združenie pre 3. triedu /zajkovia/ a 4. triedu /žabky/.   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2023...

prečítajte si viac